Ναυσικά Σαμαρά

Οικονομολόγος-Λογίστρια

Απόφοιτος Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό
Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
Πτυχίο
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Προϋπηρεσία
Εργασία σε εξωτερικό λογιστήριο
Σύμβουλος επιχειρήσεων για ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα
Σύνταξη προτάσεων ΕΣΠΑ