Ιωάννης Σαμαράς

Χρηματοοικονομικός-Τραπεζικός Σύμβουλος

Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εγγραφή και παρακολούθηση μαθημάτων για 2 έτη
Προϋπηρεσία
Πολυετή εργασία στο δικαστικό τμήμα Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος
Επικεφαλής χρηματοδοτήσεων στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Επιθεωρητής πιστοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων και ιδιωτών σε όλη τη Β. Ελλάδα