Δανάη Σαμαρά

Οικονομολόγος-Λογίστρια

Απόφοιτος Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Πτυχίο
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Προϋπηρεσία
Πολυετή εμπειρία σε εξωτερικό λογιστήριο
Εργασία σε εσωτερικό λογιστήριο
Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων